Ondernemers

16 september 2015

Stroomlijnen stimuleren innovatie

Integratie RDA en S&O-afdrachtvermindering

De extra fiscale aftrek voor research en development (RDA) wordt omgezet in de bestaande loonkostensubsidie van de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-afdrachtvermindering). Er is daarom nog maar één aanvraag nodig bij RVO.nl.

De S&O-afdrachtvermindering wordt in verband met de integratie van de RDA aangepast. Enkele wijzigingen:

  • Het schijventarief en de schijfgrenzen worden aangepast.
  • Het starterspercentage in de eerste schijf gaat van 50% naar 40%.
  • Het plafond in de S&O-afdrachtvermindering vervalt.
  • Er wordt een forfait in de S&O-afdrachtvermindering geïntroduceerd.
  • Publieke kennisinstellingen worden uitgesloten van de regeling.
  • Er zijn enkele wijzigingen in subsidiabele werkzaamheden.
Tip: Voor S&O-uitgaven boven € 1 mln waarvoor al een RDA-beschikking is afgegeven, is er een overgangsregeling. Die uitgaven kunnen vanaf 2016 tijdens de periode van de RDA-beschikking jaarlijks via een S&O-aanvraag voor de S&O-afdrachtvermindering in aanmerking komen. Vanaf uiterlijk eind november 2015 is daarvoor bij RVO.nl een aanvraagprogramma beschikbaar.

 

Besparing overdrachtsbelasting door erfpachtlease wordt bestreden

In de praktijk wordt beleggingsvastgoed nog weleens overgedragen in de vorm van erfpachtlease om overdrachtsbelasting te voorkomen. In deze variant van ‘sale-en-lease-back’ draagt de verkoper een onroerende zaak over, onder voorbehoud van een tijdelijk recht van erfpacht. Voor de berekening van de overdrachtsbelasting komt dan de gekapitaliseerde waarde van de erfpachtcanons in aftrek op de overdrachtsprijs. Die vermindering van de overdrachtsprijs is vanaf 1 januari 2016 niet meer mogelijk.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00