Overige maatregelen Prinsjesdag 2015

16 september 2015

Andere maatregelen uit de belastingvoorstellen op Prinsjesdag 2015 zijn:

  • De accijns op frisdranken (alcoholvrije dranken) en bier gaat omhoog.
  • Herintroductie vrijstelling kolenbelasting voor opwekking van elektriciteit in combinatie met verhoging energiebelastingtarieven.
  • Het verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen gaat alleen gelden voor geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning in de zin van de Geneesmiddelenwet is verleend, of op grond van die wet daarvoor zijn vrijgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat spierbalsems, littekengel en dergelijke middelen onder het verlaagde btw-tarief vallen.
  • Afvalstoffenbelasting gaat worden geheven op afvalstoffen die niet worden verbrand in een afvalverbrandingsinrichting in Nederland, maar worden geëxporteerd om in het buitenland te worden verbrand.
  • Ter uitvoering van internationale afspraken over de handhaving van uniforme gegevensuitwisseling worden handhavingsbepalingen ook van toepassing op informatie-uitwisseling met de BES-eilanden.
  • Er zijn enkele aanpassingen in de nieuwe regeling van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016.
  • Growkits en kweekvloeistoffen worden onder het algemene tarief voor de btw (21%) gebracht.
  • Er komt een teruggaafregeling voor aardgas dat is geleverd om te worden gebruikt als brandstof voor beroepsvaartuigen op zee (met inbegrip van de visserij).
  • De ontvanger krijgt de mogelijkheid tot toepassing van lijfsdwang bij civiele vorderingen tot betaling van een belastingschuld.
  • Er komt een inkomstenbelastingvrijstelling voor Joodse vervolgingsslachtoffers die uitkeringen ontvangen uit het zogenoemde Artikel 2-Fonds. Dat is een internationale compensatieregeling die wordt uitgevoerd door de Claims Conference.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00