Status wetsvoorstel BGL

8 januari 2015

Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel BGL (Beschikking Geen Loonheffingen). De BGL zou de huidige VAR-verklaring vervangen.

Huidige status

Op dit moment is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel uitgesteld. Niet duidelijk is tot wanneer. Er is vanuit diverse organisaties zoals vakbonden, zzp-organisaties, VNO-NCW en MKB Nederland veel kritiek geuit op het voorstel. Veel van deze organisaties hebben ook alternatieven voorgesteld. Het kabinet wil eerst met deze organisaties om tafel om de voorgestelde alternatieven te beoordelen en om deze organisaties op elkaars alternatieven te laten reageren. Ook zal de belastingdienst zich over de alternatieven moeten buigen om te beoordelen of deze haalbaar zijn. De komende periode gaat het kabinet hiermee aan de slag, waardoor vertraging in het wetgevingsproces plaats kan vinden en naar verwachting ook plaats zal vinden!

Wat betekent dit voor u?

Maakt u gebruik van opdrachtnemers met een VAR-verklaring?
Er verandert voor u nog niks op dit moment. De VAR-verklaring 2014 mag voorlopig nog gebruikt worden. Zorgt u wel dat u een kopie van de VAR-verklaring in uw dossier hebt!
 
Heeft u zelf een VAR-verklaring?
Dan hoeft u op dit moment nog niets te doen. De VAR-verklaring 2014 blijft voorlopig nog geldig.
 
Bent u starter of begint u nieuwe activiteiten?
Dan kunt u gewoon een VAR-verklaring aanvragen.

Contact

Wanneer u vragen heeft, neemt u dan contact op met Birgitta van Antwerpen (+ 31 6 46 38 56 50) of uw relatiebeheerder.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00