Uitstel van betalingen aan belastingdienst

2 december 2014

Uitstel van betaling toekomstige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2014!

Na alle ophef over te verwachten terugbetalingen aan de belastingdienst, verleent de Staatssecretaris van Financiën een algemeen uitstel van betaling. Hij liet dit vandaag per brief weten aan de Tweede Kamer.

Wat betekent dit concreet?

Iedereen die tussen 1 mei 2015 en 30 juni 2016 een te betalen aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2014 ontvangt, krijgt automatisch uitstel van betaling. Dit generieke uitstel geldt ook voor de aanslag Zorgverzekeringswet. Een aanslag moet normaal gesproken binnen zes weken betaald worden. Deze termijn is nu verlengd met vier maanden. Er hoeft dus feitelijk pas na 5 ½ maand na de aanslagdatum betaald te worden. Over deze extra periode betaalt men geen invorderingsrente. Het kan overigens wel zo zijn dat belastingrente verschuldigd is; dit is afhankelijk van het moment waarop de aanslag opgelegd wordt.

Om welke aanslagen gaat het?

Het gaat om de aanslagen inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en Zorgverzekeringswet 2014 die opgelegd worden tussen 1 mei 2015 en 30 juni 2016 over het jaar 2014. De hoogte van de aanslag is niet relevant en het betreft zowel voorlopige als definitieve aanslagen.

Van toepassing op u?

Krijgt u in de genoemde periode een te betalen aanslag inkomstenbelasting 2014? Ga dan na of het zinvol is om gebruik te maken van de verlengde betalingstermijn. Door later te betalen, kunt u langer profiteren van het rendement dat uw geld opbrengt. Valt 1 januari 2016 of 2017 binnen de verlengde betaaltermijn? Dan kan het zinvol zijn om, ter voorkoming van vermogensrendementsheffing, juist vóór 1 januari te betalen. Kortom, de verlengde betalingstermijn biedt een planningsmogelijkheid; wij adviseren u deze optimaal te benutten.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00