Verruiming werkkostenregeling: tot €2.000 voordeel

De werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd. Dit kan u als werkgever een voordeel opleveren van wel 2.000 euro per jaar. Het kabinet komt met twee maatregelen na een evaluatie over de WKR in 2018. Daaruit bleek dat de beperking van de vrije ruimte met name voor MKB-ers knelpunten opleverde. Dat wordt in 2020 anders.

Vrije ruimte vergroot

Met de eerste nieuwe maatregel wordt de vrije ruimte berekend als 1,7 procent van de loonsom tot 400.000 euro. Boven die 400.000 euro blijft het percentage 1,2 procent. Wanneer het bedrag van de vrije ruimte wordt overschreden, wordt het meerdere belast met 80 procent eindheffing.

VOG wordt gerichte vrijstelling

De tweede nieuwe maatregel is dat de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) niet meer ten laste komt van de vrije ruimte. Deze maatregel wordt genomen, omdat de VOG vaak wettelijk verplicht is, maar de werknemer geen voordeel oplevert. Dat leidde tot veel onbegrip bij werkgevers. Vanaf 2020 valt de VOG daarom onder de gerichte vrijstelling en kan de werkgever de kosten voor het opvragen van een VOG onbelast vergoeden aan de werknemer. 

Voor en door MKB-ers

De verruiming is een uitwerking van de 100 miljoen euro die het kabinet in 2018 beschikbaar stelde voor lagere lasten op arbeid voor het MKB en is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het MKB vormgegeven, rekening houdend met hun omstandigheden. 
Kleinere bedrijven beschikken bijvoorbeeld vaak over weinig fysieke ruimte en moeten hun personeelsbijeenkomsten en evenementen buiten de deur organiseren. Hierdoor komen de kosten – anders dan bij een feest op de werkplek – ten laste van de vrije ruimte. Dat wordt vanaf 2020 ondervangen dankzij de verruiming van de WKR.

In de brief aan de Tweede Kamer houdt de staatssecretaris nog wel een slag om de arm wat betreft de inwerkingtredingsdatum omdat de uitvoeringstoets van de belastingdienst nog moet volgen. Ook moeten de softwareleveranciers van programma’s voor salarisverwerking nog aangeven of zij de wijzigingen tijdig kunnen verwerken. Duidelijkheid hierover volgt uiterlijk op Prinsjesdag 2019.

Advies nodig? Onze adviseurs staan voor u klaar

Weer een nieuwe regel, u zou er bijna de weg van kwijtraken. Niet doen. Wilt u weten welke kosten onder welke post vallen? Of wilt u weten hoe u de werkkostenregeling het beste toepast in uw organisatie? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs adviseren u graag. Bel +31 20 653 21 00 of mail naar info@actan.nl.


Overig nieuws

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00