Voorkom bijtelling privé-gebruik

15 oktober 2014

Zorg voor een sluitende kilometeradministratie

U rijdt een auto van de zaak, maar wilt een bijtelling privé-gebruik voorkomen? Dan is het voeren van een sluitende kilometeradministratie die voldoet aan de door de belastingdienst gestelde eisen van essentieel belang. Met enige regelmaat komen er gerechtelijke uitspraken voorbij over dit onderwerp, waarbij soms nog tot aan de Hoge Raad geprocedeerd wordt.auto-van-geld-original1-640x426-630x356

Een voorbeeld

Aan belanghebbende is een auto ter beschikking gesteld door haar werkgever. In haar IB-aangifte 2006 brengt zij een bedrag van € 7.588 in aftrek als negatief loon in verband met deze auto. Volgens de belanghebbende heeft haar werkgever in de jaaropgaaf namelijk abusievelijk rekening gehouden met privé-gebruik van de auto terwijl zij de auto niet voor privé-doeleinden heeft gebruikt. De inspecteur houdt wel rekening met een bijtelling voor het privé-gebruik van de auto en staat de aftrek niet toe. Rechtbank Haarlem oordeelt dat de belastingplichtige niet aannemelijk maakt dat zij minder dan 500 km. voor privé-doeleinden met de auto heeft gereden, en laat de aanslag in stand. De belastingplichtige wendt zich tot het Hof in Amsterdam.

Dat oordeelt dat zij moet aantonen dat zij de auto in 2006 niet voor meer dan 500 km. voor privé-doeleinden heeft gebruikt. Volgens het hof is zij hierin niet geslaagd. Het hof acht onder andere van belang dat zij geen rittenregistratie per rit heeft bijgehouden. Verder wijst het hof erop dat de belastingplichtige volstond met het noteren van de ritten in haar agenda. Daarnaast werden de afgelegde kilometers achteraf globaal genoteerd en gaf zij niet de gereden route aan als deze afweek van de meest gebruikelijke route. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank Haarlem en de Hoge Raad oordeelt dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden. Kortom, de bijtelling blijft in stand.

Vergaande eisen

Bij het beoordelen van de kilometeradministratie wordt overigens niet alleen gekeken naar de administratie zelf, maar ook naar de aard van de ritten. In een geval waarin sprake was van ritten naar Oostenrijk met een gemengd karakter (wintersport en zakelijke afspraken) werd geoordeeld dat sprake was van privé-ritten. De 500-kilometer-grens is dan direct overschreden! Ook het achteraf reproduceren van een rittenadministratie is risicovol; zeker als deze administratie niet aansluit op tankbonnen en garagebeurten en ook overige onvolkomenheden vertoont.

Kortom

Wilt u ongewenste bijtelling voor privé-gebruik van uw zakelijke auto voorkomen? Houd dan dagelijks een sluitende kilometeradministratie bij, maak alleen aantoonbare zakelijke ritten en geef eventuele afwijkingen van de gebruikelijke route duidelijk aan.

 

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00