Subsidie praktijkleren

Subsidie praktijkleren Sinds 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door een subsidie praktijkleren. De bedoeling van de subsidie praktijkleren: werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Als uw onderneming zo’n plek aanbiedt, kunt u na afloop van de praktijkperiode als tegemoetkoming een subsidie aanvragen.

 

Wanneer subsidie aanvragen?

In 2015 kunt u een subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraag kunt u indienen tot en met uiterlijk 15 september 2015 vóór 17.00 uur. Aanvragen die het RVO na dit tijdstip ontvangt, komen niet in aanmerking.

Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. Uitgangspunt bij de regeling is namelijk dat de administratieve lasten bij een aanvraag zo beperkt mogelijk zijn.

 
Hoe een aanvraag indienen?

U kunt de aanvraag voor de subsidie digitaal indienen en uitsluitend via het eLoket. Voor de aanvraag is echter wel een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig.

eHerkenning is een digitale toegangsleutel van de overheid. Hiermee zien zij wie u bent en dat u bevoegd bent om namens uw bedrijf een aanvraag in te dienen. Hebt u nog geen eHerkenning? De aanvraag voor eHerkenning niveau 1 neemt 2-7 werkdagen in beslag. Zonder eHerkenning is het niet mogelijk uw aanvraag digitaal via het eLoket in te dienen. Vraag deze dus tijdig aan. Zie ook inloggen met eHerkenning en www.eherkenning.nl.

 
Voor wie?

In de subsidieregeling wordt onder 'werkgever' het bedrijf of de organisatie die de praktijkleerplaats of de werkleerplaats voor de deelnemer verzorgt verstaan. Bij de doelgroepen promovendi en toio’s is een 'werkgever' ook gedefinieerd als een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet de bijzondere universiteiten en onderzoeksorganisaties.
 
In de aanvraagformulieren dient de indiener onder andere te verklaren dat de werkgever beschikt over de vereiste (praktijkleer)overeenkomst op basis waarvan de begeleiding heeft plaatsgevonden, dat de begeleiding heeft plaatsgevonden in overeenstemming met die overeenkomst en dat de vereiste administratie op orde is.

Let op: Als u meerdere aanvragen opeenvolgend indient, is een aantal velden uit de voorgaande aanvraag overgenomen. Dit zijn onder meer de erkenningscode en de Crebo-code. Wanneer er sprake is van een andere kennisinstelling (erkenningscode) of opleiding, moet u deze code handmatig wijzigen.

 
Wilt u meer weten?

Annet de Vries - Loonverwerking & -advies Bovenstaande is een korte samenvatting van de subsidieregeling praktijkleren. Neem contact op met Annet de Vries (+31 6 46 38 56 01) om uw mogelijkheden voor het aanvragen van een dergelijke subsidie te bekijken. Indien u wenst, begeleiden wij u vervolgens bij het aanvragen van de subsidie.

 Kom ons

 

 TEAM VERSTERKEN

 

 Bekijk de vacatures

Maak kennis met

 

DE MENSEN

 

van Actan

BAANGERELATEERDE
 

INVESTERINGSKORTING


(BIK)

Stel mij een vraag

Specifieke informatie nodig?

Stel ons een vraag

T +31 20 653 21 00